Voorbereiding

Het maken van een wereldreis vereist de nodige voorbereiding. Zeker als je dit per boot wilt doen, en helemaal met kinderen. In de aanloop naar ons vertrek hebben we altijd gezegd dat we minimaal anderhalf jaar nodig achtten voor de voorbereiding. Temeer omdat we nog een geschikte boot moesten vinden. De meeste mensen nemen hier echter meer tijd voor. Achteraf moeten we ook zeggen dat het wel een hele drukke voorbereidingstijd is geworden, mede door de vele klussen. Tot nu toe liggen we echter nog op schema. Aan de andere kant heeft een betrekkelijk korte voorbereidingstijd ook wel zijn voordelen. Beslissingen worden namelijk sneller genomen. Voor ons is de echte voorbereiding gestart op 1 januari 2008. We zijn toen ook begonnen met het maken van een spreadsheet waarin we in de loop van de tijd alle voorbereidingen onderwerpsgewijs hebben genoteerd om zo het overzicht te kunnen bewaren. Waar moet je zo al aan denken?

Zoeken naar perfect schip

Voor het zoeken naar een geschikt schip hadden we maar een paar maanden geraamd. Het idee was om in het voorjaar een boot te kopen zodat we dezelfde zomer nog de tijd hadden om het schip te leren kennen en eventuele verbeteringen te kunnen bepalen en uitvoeren. De eisen voor het schip zijn mede door budget, tijd(gebrek) en steeds meer informatie in de loop van de winter veranderd. Zo wilden we bijvoorbeeld eerst 3 kooien, minimaal 42 voet en een stalen schip. Door je in het aanbod te verdiepen wordt echter steeds duidelijker wat je wel en niet wilt. Het is uiteindelijk dus een Hallberg Rassy 38 geworden.

Bootklussen

Bij de aankoop van de Tangaroa hebben we al een eerste kluslijst gemaakt. Deze is in de loop van de tijd telkens aangevuld met nieuwe klussen en gelukkig werden er ook in rap tempo klussen afgerond, mede dankzij Jimmy die ongeveer dagelijks in de loods te vinden was. Zonder zijn hulp waren we nooit door deze lijst gekomen, laat staan dat we geweten hadden waar we allemaal aan moesten denken. Aangezien we de boot in april 2008 hebben gekocht en Carolien zwanger was van Tamar hebben we ervoor gekozen om de vroege zomer zoveel mogelijk met haar te varen en het klussen eerst te laten voor wat het was. Vanaf begin september hebben we het schip naar Den Helder gevaren en daar in een loods gelegd. De kluswinter kon beginnen. In de lente moet het schip klusklaar zijn zodat we nog een aantal maanden de tijd hebben om haar beter te leren kennen en om de laatste kleine klussen te kunnen uitvoeren. Wat hebben we allemaal aan haar verbeterd ?

Wordt ongetwijfeld vervolgd onderweg…

Uitrusting

Al googelend door de vele websites van vertrekkers en natuurlijk de nodige boeken vullen we onze spreadsheet met benodigdheden en nog aan te schaffen gadgets. De lijst is eindeloos en blijft maar langer worden, maar dat is natuurlijk geen nieuwe bevinding… Hier de voorlopige Nog aan te schaffen – lijst. Verder een overzicht van de door ons aangeschafte c.q. geritselde pilots, kaarten en landen info van Nederland tot Australië.

Gezondheid

Onze Scheepsapotheek bevat medicijnen en hecht- en verbandmateriaal voor de meest voorkomende kwalen. Er zit een korte beschrijving bij, inclusief een korte hechthandleiding met plaatjes. De totstandkoming was een joint venture van apotheker Adam, huisarts Van Waayenburg en ondergetekende. Achtergrondinformatie kun je verder vinden in deze geripte Zeevaart EHBO cursus vanuit België. Dankzij de GGD weten we dat voor onze route de volgende Vaccinaties gelden.

Financiën en administratie

Zie ook ‘Regelarij‘.

Zie  ook ‘Hoeveel kost dit nou’ bij de FAQ.